Stravování

Seznam alergenů

Seznam alergenů dle 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU.

 

Seznam alergenů si můžete stáhnout zde.

Stravování (vyhláška 107/2005)

Stravování zajišťuje Školní kuchyně při MŠ Brno, Tišnovská 169, příspěvková organizace

Organizace a rozsah stravování v MŠ a úplata za stravování se řídí platnými právními předpisy pro školní stravování. Ředitelka školy dohodne s rodičem dítěte způsob a rozsah stravování. Je-li dítě přítomno v MŠ v době podávání jídla, vždy se stravuje.


Pitný režim je zajišťován v průběhu celého dne formou výdejníku vody a bylinkových čajů. V letních měsících je pitný režim zajišťován i na školní zahradě při pobytu venku.


Jídelní lístek je umístěn na nástěnce v šatně každé třídy a na webových stránkách MŠ.


Stravné se platí předem, přeplatky se budou odečítat v dalším období


Stravné na celý den činí 35 Kč (svačina 8 Kč, oběd 20 Kč a odpolední svačina 7 Kč).


Děti s odloženou školní docházkou, které dosáhnou v příslušném školním roce 7 let, jsou zařazeni do kategorie strávníků 7 -10 let dle vyhlášky 107/2005 Sb. příloha č.2. Stravné pro tyto děti na celý den činí 39 Kč (svačina 9 Kč, oběd 23 Kč a odpolední svačina 7 Kč).


Odhlašování stravného vždy do 13.00 hod. den předem, buď telefonicky do školní kuchyně na tel. čísle: 545 218 057, na e-mail školní jídelny: jidelna@mstisnovska.cz nebo do sešitu v šatně jednotlivých tříd.
Pokud dítě onemocní a v daný den je nahlášeno do docházky, může si rodič vyzvednout oběd  v kuchyni MŠ od 11.15 do 11.45 hod. Na další dny je rodič povinnen stravu odhlásit.

Učitelky stravu dětem neodhlašují!Provozní pracovníci školní kuchyně

Bc. Marie Kotoučková - vedoucí ŠJ, hospodářka MŠ


Alexandra Nikodemová - vedoucí kuchařka

Hana Huláková - kuchařka

Ilona Štirská - pomocná kuchařka

© 2011 | RedWeb s.r.o.