Stravování

Stravování (vyhláška 107/2005)

Stravování zajišťuje Školní kuchyně při MŠ Brno, Tišnovská 169, příspěvková organizace

Organizace a rozsah stravování v MŠ a úplata za stravování se řídí platnými právními předpisy pro školní stravování. Ředitelka školy dohodne s rodičem dítěte způsob a rozsah stravování. Je-li dítě přítomno v MŠ v době podávání jídla, vždy se stravuje.

Podrobné informace o stravování naleznete v Řádu školní jídelny.


Pitný režim je zajišťován v průběhu celého dne formou výdejníku vody a bylinkových čajů. V letních měsících je pitný režim zajišťován i na školní zahradě při pobytu venku.


Jídelní lístek je umístěn na nástěnce v šatně každé třídy a na webových stránkách MŠ.


Stravné se platí předem, přeplatky se přesouvají do následujícího měsíce a záloha na následující měsíc je o tuto částku ponížena.


Stravné na celý den činí 53 Kč (svačina 12 Kč, oběd 28 Kč a odpolední svačina 12 Kč).


Děti s odloženou školní docházkou, které dosáhnou v příslušném školním roce 7 let, jsou zařazeni do kategorie strávníků 7 -10 let dle vyhlášky 107/2005 Sb. příloha č.2. Stravné pro tyto děti na celý den činí 57 Kč (svačina 14 Kč, oběd 30 Kč a odpolední svačina 13 Kč).

Od 1.5.2022 byl nově nastaven systém přihlašování a odhlašování stravy ( www.strava.cz)- byli seznámeni všichni rodiče
V případě nejasností a potřeby volejte na tel. číslo 545 218 057,nebo pište  na e-mail školní jídelny: jidelna@mstisnovska.cz 
Pokud dítě onemocní a v daný den je nahlášeno do docházky, může si rodič vyzvednout oběd  v kuchyni MŠ od 11.15 do 11.45 hod. Na další dny je rodič povinnen stravu odhlásit.

 Výdej obědů do vlastních jídlonosičů - na rampě MŠ od 11.15 do 11.45 hod.

Učitelky stravu dětem neodhlašují!
 

Provozní pracovníci školní kuchyně

Od 14.11.2022  - vedoucí ŠJ, hospodářka MŠ -  Renata Suchá

email: jidelna@mstisnovska.cz

telefon na vedoucí ŠK: 603 898 542

 

Alexandra Nikodemová - vedoucí kuchařka

Hana Huláková - kuchařka

Ilona Štirská - pomocná kuchařka

telefon do školní kuchyně: 545 218 057

Seznam alergenů

Seznam alergenů dle 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU.

Seznam alergenů si můžete stáhnout zde.

 

Nový systém přihlašování a odhlašování stravy od 1.5.2022

Postup naleznete zde