Ke stažení

Dokumenty ke stažení

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/21 vydané MŠMT

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/21 naleznete zde

Informace o změnách ohledně zápisu do MŠ na školní rok 2020/21

Informace o změnách ohledně zápisu do MŠ na školní rok 2020/21 nelaznete zde

Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte

Čestné prohlášení o očkování dítěte naleznete zde

Čestné prohlášení o trvalém pobytu nespádového dítěte

Čestné prohlášení o trvalém pobytu nespádového dítěte naleznete zde

Přijetí krizového opatření

Přijetí krizového opatření MMB naleznete zde

Informační leták ÚMČ Brno-sever - Koronavirus

Informační leták vydaný ÚMČ Brno-sever týkající se koronaviru naleznete zde

Dodatek ke směrnici Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání - Prominutí úplaty

Dodatek naleznete zde

Žádost o ošetřovné

Žádost o ošetřovné - ČSSZ naleznete zde

Harmonogram letního prázdninového provozu MŠ Brno-sever 2020

Harmonogram letního  pázdninového  provozu  2020 naleznete zde

Propozice k přihlášení dítěte na prázdninový provoz 2020

Propozice k přihlášení dítěte na prázdninový provoz 2020 naleznete zde

Prázdniny 2020 - částka za stravné

Výpočet částky za stravné na hlavní prázdniny 2020 naleznete zde

Prázdniny 2020 - úplata za školné

Výpočet úplaty za školné na hlavní prázdniny 2020 naleznete zde

Žádost - přijetí dítěte na prázdninový provoz 2020 do MŠ Brno-sever

Žádost o přijetí dítěte na prázdninový provoz 2020 do  MŠ Brno-sever naleznete zde

Platby do Klubu rodičů 2019/20

Platby do Klubu rodičů na školní rok 2019/20 - informace ke stažení zde

Žádost o potvrzení celkové částky výdajů za umístění dítěte v MŠ v roce 2019

Žádost naleznete zde

© 2011 | RedWeb s.r.o.