Ke stažení

Dokumenty ke stažení

Informace o platbách do Klubu rodičů na školní rok 2020/21

Informace o platbách do Klubu rodičů na rok 2020/21 naleznete zde

Výpočet úplaty na školní rok 2020/21

Výpočet naleznete zde

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Informace pro rodiče nově přijatých dětí naleznete zde

Desatero dobrých rad pro nové rodiče a jejich děti

Desatero dobrých rad naleznete zde

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Čestné prohlášení naleznete zde

Doporučení pro rodiče dětí předškolního věku - projekt MAP II

Doporučení naleznete zde

Dodatek ke směrnici - Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání - Prominutí úplaty

Dodatek naleznete zde

Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte

Čestné prohlášení o očkování dítěte naleznete zde

Čestné prohlášení o trvalém pobytu nespádového dítěte

Čestné prohlášení o trvalém pobytu nespádového dítěte naleznete zde

Žádost o ošetřovné

Žádost o ošetřovné - ČSSZ naleznete zde

Propozice k přihlášení dítěte na prázdninový provoz 2020

Propozice k přihlášení dítěte na prázdninový provoz 2020 naleznete zde

Žádost - přijetí dítěte na prázdninový provoz 2020 do MŠ Brno-sever

Žádost o přijetí dítěte na prázdninový provoz 2020 do  MŠ Brno-sever naleznete zde

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ

Formulář naleznete zde

© 2011 | RedWeb s.r.o.