Ke stažení

Dokumenty ke stažení

Informace o přijímacím řízení do MŠ na školní rok 2021/22

Informace o přijímacím řízení do MŠ na školní rok 2021/22 naleznete zde

Newsletter

Newsletter naleznete zde

Informace o platbách do Klubu rodičů na školní rok 2020/21

Informace o platbách do Klubu rodičů na rok 2020/21 naleznete zde

Prázdninový provoz MŠ Brno sever 2021 - vše

Rozpis provozu MŠ naleznete zde

Propozice k  přihlášení dítěte na prázdninový provoz naleznete zde

Přihlášku na prázdninový provoz MŠ naleznete zde

Informace o splatnosti plateb do Klubu rodičů na 2.pololetí od p. Pieknikové

Informace naleznete zde

Výpočet úplaty na školní rok 2020/21

Výpočet naleznete zde

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Informace pro rodiče nově přijatých dětí naleznete zde

Desatero dobrých rad pro nové rodiče a jejich děti

Desatero dobrých rad naleznete zde

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Čestné prohlášení naleznete zde

Doporučení pro rodiče dětí předškolního věku - projekt MAP II

Doporučení naleznete zde

Dodatek ke směrnici - Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání - Prominutí úplaty

Dodatek naleznete zde

Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte

Čestné prohlášení o očkování dítěte naleznete zde

Čestné prohlášení o trvalém pobytu nespádového dítěte

Čestné prohlášení o trvalém pobytu nespádového dítěte naleznete zde

Žádost o ošetřovné

Žádost o ošetřovné - ČSSZ naleznete zde

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ

Formulář naleznete zde

© 2011 | RedWeb s.r.o.