Charakteristika školy

Mateřská škola Brno, Tišnovská 169 pavilónového typu se nachází v klidné části Husovic. Součástí mateřské školy je školní zahrada s již vzrostlou zelení, brouzdalištěm, houpačkami a pěti pískovišti.

Zahrada je využívána v dopoledních i odpoledních hodinách.

Naše škola byla postavena v 70. letech jako společné zařízení jesle a mateřská škola.

V 90. letech byly zrušeny jesle a jejich prostory byly využity pro 2 třídy mateřské školy.

V současné době je škola šestitřídní s kapacitou 156 dětí ve věku od 3 do 6 let.

V budově se též nachází prádelna, výtvarná třída a malé divadélko.
Školní kuchyně chystá stravu pouze pro naši mateřskou školu. 3 pracovnice naší školní kuchyně připravují pro děti velmi kvalitní a chutnou stravu. Děti mají dostatek tekutin během celého dne.

O 156 dětí pečuje celkem 12 učitelek a 3 provozní pracovnice.

Dětský nábytek i lehátka odpovídají počtu dětí, antropometrickým a hygienickým požadavkům.
Místnosti, vybavení hračkami, materiály a doplňky dávají dětem široký prostor ke hrám a činnostem, které podporují rozvoj jejich osobnosti. Pro děti je to nejpřirozenější způsob získávání poznatků, zkušeností a dovedností.

Vnitřní uspořádání školy se odvíjí od prostorových podmínek. Je zachován prostor pro společné pohybové aktivity dětí i citlivě vytvořené hrací části. Vybavení tříd i školní zahrady se snažíme uspořádat s ohledem na potřeby dětí a finanční možnosti.

Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni. Rodiče nás mohou kdykoliv navštívit. Jsou to naši partneři, kteří nás v našich aktivitách podporují i sponzorskými dary.