Album

Škola zvenčí

Galerie obrázků budovy naší mateřské školy, letního brouzdaliště a průlezek.

Škola uvnitř

Na fotografiích můžete vidět naše třídy, vybavenost, hračky a sociální zařízení.

Ředitelna a zasedací místnost

V prostorách nově zrekonstruované zasedací místnosti probíhají jednou měsíčně pedagogické a provozní porady. Mezi stálými body programu jsou např.: plány školy, předávání poznatků, konzultace, hledání řešení, kontrolní a hospitační činnost, další vzdělávání učitelek, předávání poznatků z návštěv odborných seminářů, připomínky a diskuze a další.

© 2011 | RedWeb s.r.o.