Rovný přístup k přeškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Mateřská škola Brno, Tišnovská 169, p.o. je zapojena do projektu "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně", který je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání.

 

Plakát ke stažení.

Školní vzdělávací program Mateřské školy Brno, Tišnovská 169, p.o.

Záměrem vzdělávacího programu „Já a moji kamarádi objevujeme svět“ je rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, jeho vzdělávacího potenciálu s citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě a vlastnímu zdraví.
Rozvíjíme a podporujeme vztah k sobě i druhým v souladu s lidskými hodnotami.
Rozvíjíme samostatnost dítěte a jeho zdravé sebevědomí.
Vedeme děti k zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání za aktivní spolupráce s rodiči.  

 

 

Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021

Informace o zápisu do MŠ na školní rok 2020/21 do naleznete na www.zapisdoms.brno.cz - informace o změnách a mimořádných opatřeních k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/21  naleznete v oddíle ,, Ke stažení" 

Přihlášky si mohou rodiče sami vygenerovat od 1.4. do 30.4.2020, pokud nemají možnost, výdej přihlášek v naší MŠ bude probíhat v úterý, 14.4.2020 od 9.00 do 11.00 hod. Vezměte s sebou kartičku ZP dítěte. Zvoňte 2x u ředitelny MŠ ve vnitrobloku. 

Vyplněné přihlášky, včetně všech prohlášení a  náležitostí posílejte dle pokynů 4. - 5.5.2020.

 

 

 

 

Co budou děti potřebovat při vstupu do MŠ?

 

Do MŠ dětem přineste:

- všechny děti – hrníček na pití během dne

 

- OBLEČENÍ DO TŘÍDY – bavlněné kalhoty ( děvčata mohou mít  zástěrky), tričko s krátkým rukávem, na přezutí nízké papuče ( Ne zavazovací, Ne nazouvací !!!)

 

- OBLEČENÍ NA ZAHRADU -  tepláky, mikiny, tenisky ( dle sezony)

 

- PYŽAMO


VŠECHNY VĚCI DĚTEM PODEPIŠTE !!!!!!


Na I.pololetí šk. roku 2019/2020 vybíráme:

- 1 balení papírových kapesníků

- 1 balení toaletních papírů

- 1 tekuté mýdlo – nebo náplň

- 1 balení papírových ubrousků

- 1 balení vlhčených ubrousků

 

Děkujeme

Ve své práci uplatňujeme tyto formy a metody práce:

 • Prožitkové a kooperativní učení hrou, které je založeno na přímých zážitcích dítěte. 
 • Upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání. 
 • Aktivně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností. 
 • Využíváme spontánních nápadů dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat. 
 • Uplatňujeme situační učení, spontánní sociální učení a didakticky cílenou činnost.

Hlavní zásady pro naší práci s dětmi

 • Prioritou je pro nás vždy zájem dítěte.
 • Hlavní činností dítěte je hra nebo činnost, při které získává poznatky a dovednosti. Respektujeme specifiku předškolního vzdělávání.
 • Uplatňujeme individuální přístup k dítěti. Aktivity spontánní a řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené různorodou činností. 
 • Důsledně provádíme evaluační analýzu obsahu, metod a forem denní nabídky činnosti dětí. 
 • Sledujeme vývoj dítěte a jeho změny a pokroky zaznamenáváme. 
 • Spolupracujeme s rodiči dětí.

© 2011 | RedWeb s.r.o.