Školní vzdělávací program Mateřské školy Brno, Tišnovská 169, p.o.

Záměrem vzdělávacího programu „Hrajeme si zpíváme a objevujeme svět“ je rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, jeho vzdělávacího potenciálu s citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě a vlastnímu zdraví.
Rozvíjíme a podporujeme vztah k sobě i druhým v souladu s lidskými hodnotami.
Rozvíjíme samostatnost dítěte a jeho zdravé sebevědomí.
Vedeme děti k zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání za aktivní spolupráce s rodiči. 

 

 

 

Vytvořeno: 28. 2. 2011 / Upraveno: 20. 3. 2023 / Autor: spravce