Rovný přístup k přeškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Mateřská škola Brno, Tišnovská 169, p.o. je zapojena do projektu "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně", který je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání.

 

 

 

Školní vzdělávací program Mateřské školy Brno, Tišnovská 169, p.o.

Záměrem vzdělávacího programu „Mezi námi skřítky“ je rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, jeho vzdělávacího potenciálu s citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě a vlastnímu zdraví.
Rozvíjíme a podporujeme vztah k sobě i druhým v souladu s lidskými hodnotami.
Rozvíjíme samostatnost dítěte a jeho zdravé sebevědomí.
Vedeme děti k zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání za aktivní spolupráce s rodiči.         

 

 

 

Co budou děti potřebovat při vstupu do MŠ?

 

Do MŠ dětem přineste:

- všechny děti – hrníček na pití během dne

 

- OBLEČENÍ DO TŘÍDY – bavlněné kalhoty ( děvčata mohou mít  zástěrky), tričko s krátkým rukávem, na přezutí nízké papuče ( Ne zavazovací, Ne nazouvací !!!)

 

- OBLEČENÍ NA ZAHRADU -  tepláky, mikiny, tenisky ( dle sezony)

 

- PYŽAMO


VŠECHNY VĚCI DĚTEM PODEPIŠTE !!!!!!


Na I.pololetí šk. roku 2018/2019 vybíráme:

- 1 balení papírových kapesníků

- 1 balení toaletních papírů

- 1 tekuté mýdlo – nebo náplň

- 1 balení papírových ubrousků

- 1 balení vlhčených ubrousků

 

Děkujeme

Ve své práci uplatňujeme tyto formy a metody práce:

 • Prožitkové a kooperativní učení hrou, které je založeno na přímých zážitcích dítěte. 
 • Upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání. 
 • Aktivně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností. 
 • Využíváme spontánních nápadů dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat. 
 • Uplatňujeme situační učení, spontánní sociální učení a didakticky cílenou činnost.

Hlavní zásady pro naší práci s dětmi

 • Prioritou je pro nás vždy zájem dítěte.
 • Hlavní činností dítěte je hra nebo činnost, při které získává poznatky a dovednosti. Respektujeme specifiku předškolního vzdělávání.
 • Uplatňujeme individuální přístup k dítěti. Aktivity spontánní a řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené různorodou činností. 
 • Důsledně provádíme evaluační analýzu obsahu, metod a forem denní nabídky činnosti dětí. 
 • Sledujeme vývoj dítěte a jeho změny a pokroky zaznamenáváme. 
 • Spolupracujeme s rodiči dětí.

© 2011 | RedWeb s.r.o.