Hlavní zásady pro naší práci s dětmi

  • Prioritou je pro nás vždy zájem dítěte.
  • Hlavní činností dítěte je hra nebo činnost, při které získává poznatky a dovednosti. Respektujeme specifiku předškolního vzdělávání.
  • Uplatňujeme individuální přístup k dítěti. Aktivity spontánní a řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené různorodou činností. 
  • Důsledně provádíme evaluační analýzu obsahu, metod a forem denní nabídky činnosti dětí. 
  • Sledujeme vývoj dítěte a jeho změny a pokroky zaznamenáváme. 
  • Spolupracujeme s rodiči dětí.

© 2011 | RedWeb s.r.o.