Aktuality

Dodatek ke směrnici Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání - Prominutí úplaty naleznete v oddíle ,,Ke stažení"

Informace o změnách ohledně zápisu do MŠ na školní rok 2020/21 naleznete v oddíle ,,Ke stažení" - jinak vše na titulní straně našich webových stránek

Informační leták vydaný ÚMČ Brno-sever týkající se problematiky koronaviru naleznete v oddíle ,,Ke stažení"

Přijetí krizového opatření

Přijetí krizového opatření Rady města Brna z 16.3.2020 naleznete v oddíle ,, Ke stažení"

Dočasné přerušení provozu MŠ Tišnovská 169 s účinností od 16.3.2020

S ohledem na závažný epidemiologický stav a po projednání se zřizovatelem - statutárním městem Brnem, MČ Brno-sever jsem rozhodla v souladu s§ 3 odst. 2 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů o dočasném přerušení provozu mateřské školy s účinností od 16.3.2020. O dalším vývoji Vás budeme včas informovat.

Vážení rodiče, pevně věříme, že budete vnímat toto opatření jako důležitý preventivní krok k minimalizaci rizika přenosu onemocnění. Velice Vám děkujeme za pochopení.

 

 Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy najdete v oddíle

,,Ke stažení". O povrzení formuláře si můžete žádat na mailové adrese MŠ, oskenované Vám zašlu zpět na Vaši mailovou adresu.

Sledujte informace na našich webových stránkách.

© 2011 | RedWeb s.r.o.