Aktuality

Výše plateb ve školním roce 2018/2019

Výše úplaty za předškolní vzdělávání  na školní rok 2018/19: 370,-Kč

Výše platby za stravné 35,-Kč na den - věková kategorie dětí 2-6 let

39,-Kč na den - věková kategorie dětí 7 let (OŠD)

Platby do Klubu rodičů

Rodiče,

částku 1 600,-Kč do Klubu rodičů ( bylo schváleno na schůzce 19.9.2017) uhraďte nejpozději do 25.10.2017 na číslo účtu: 261742731/0300, variabilní symbol: 102017, konstantní symbol:0308. Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést jméno dítěte - ne Vaše!!!

© 2011 | RedWeb s.r.o.