Aktuality

Zahradní slavnost, besídky na třídách, celodenní výlety

Besídky na třídách:

Berušky - 10.5.2018 v 15.30 hod.

Kuřata, Sluníčka, Pampelišky, Motýli, Včely - 5.6.2018 v 15.25 hod.

Zahradní slavnost proběhne 5.6.2018 od 16.00 do 18.00 hod. - informace v šatnách příslušných tříd.

Celodenní výlety do Valtic:  ( informace v šatnách příslušných tříd )

Kuřata + Sluníčka - 4.6.2018

Pampelišky + Motýli - 6.6.2018

Berušky + Včely - 7.6.2018

Prázdninový provoz MŠ MČ Brno-sever v období letních prázdnin 2018

Rodiče,

informace o provozu mateřských škol MČ Brno-sever a o přihlášení dítěte do náhradní MŠ máte k dispozici na nástěnkách v šatnách příslušné třídy.

Platby do Klubu rodičů

Rodiče,

částku 1 600,-Kč do Klubu rodičů ( bylo schváleno na schůzce 19.9.2017) uhraďte nejpozději do 25.10.2017 na číslo účtu: 261742731/0300, variabilní symbol: 102017, konstantní symbol:0308. Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést jméno dítěte - ne Vaše!!!

© 2011 | RedWeb s.r.o.